Wystawa Dirlov - Rügenwalde - Darłowo. Miasto nad bałtykiem. Wystawa Dirlov - Rügenwalde - Darłowo. Miasto nad bałtykiem.

Kres panowania Gryfitów

Zwycięstwo reformacji nie pozostało bez wpływu na stosunki  z państwami sąsiednimi. Rozluźnienie powiązań politycznych, gospodarczych i społecznych Księstwa, w konsekwencji doprowadziło do wojny ze Szwecją o dominację na Bałtyku. Niedługo potem, Księstwo zostało wciągnięte w wir wojny trzydziestoletniej, do której zupełnie nie było przygotowane. Podczas tej wojny, w 1637 roku zmarł bezpotomnie ostatni Gryfita - książę Bogusław XIV. Jego śmierć wpłynęła znacząco na losy Księstwa Zachodniopomorskiego i całego Pomorza, które ostatecznie w 1653 roku zostało podzielone między Szwecję i Brandenburgię. Wojska szwedzkie opanowały Księstwo Zachodniopomorskie.

W obawie przed atakiem wojsk cesarskich zaczęli w Darłowie wznosić bastiony, które były wówczas podstawowym elementem umocnień. Zakładano je w miejscach najbardziej narażonych na atak, bezpośrednio przed murami miejskimi. Posiadały w planie kształt pięcioboku o otwartej podstawie i były połączone kurtynami. Na bastionach ustawiano armaty w taki sposób, ażeby możliwy był ostrzał wzdłuż czół kurtyn sąsiednich bastionów, przedpola i fos. Ich czytelny układ zachował się do dzisiaj i widoczny jest na terenie przyległym do zespołu budynków obecnej Szkoły Morskiej.

Omawianą część ekspozycji uzupełniają: makieta bastionu, rzuty bastionu i obwarowań miejskich, panoramicznie ujęta fotografia, ilustrująca stan zachowania terenu po bastionach oraz zbroja żołnierza szwedzkiego pochodząca z XVII w. (na zdjęciu obok).

 

Zachowany teren po d. bastionach szwedzkich. Fot. K. Matusiak

Zachowany teren po d. bastionach szwedzkich. Fot. K. Matusiak

Zbroja. Blacha żelazna, kuta. Szwecja XVII w. Ze zbiorów muzeum

Zbroja. Blacha żelazna, kuta. Szwecja XVII w.
Ze zbiorów muzeum

Rzut obwarowań miejskich. Darłowo 1638. Ze zbiorów Archiwum w Greiswaldzie

Rzut obwarowań miejskich. Darłowo 1638.
Ze zbiorów Archiwum w Greiswaldzie

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Logotypy

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze