Wystawa Dirlov - Rügenwalde - Darłowo. Miasto nad bałtykiem. Wystawa Dirlov - Rügenwalde - Darłowo. Miasto nad bałtykiem.

Układ wystawy

 

Ekspozycję poświęconą dziejom Darłowa zaaranżowano we wnętrzu pawilonu wystawowego skrzydła zachodniego zamku, rozdzielonego na dwa pomieszczenia. Pomieszczenie „A” stanowi zasadniczą część ekspozycyjną, natomiast pomieszczenie „B” – część edukacyjną, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, umożliwiającą prowadzenie spotkań poświęconych historii miasta. W pomieszczeniu „B” zaaranżowano ściany budynku w konstrukcji ryglowej, nawiązującej do tradycyjnego typu budownictwa pomorskiego.

Ekspozycja pokazuje ciąg najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, związanych z Darłowem, licząc od 21 maja 1312 roku – czyli od daty lokacji, poprzez przynależność do Księstwa Zachodniopomorskiego, a następnie państwa brandenburskiego, pruskiego i niemieckiego, aż do czasów nam współczesnych. Zostały one rozmieszczone w układzie chronologicznym i w następujących grupach tematycznych:

I. Darłowo przed lokacją

II. Darłowo w okresie  średniowiecza

II.1. Pierwsza lokacja miasta

II.2. Druga lokacja miasta

II.3. Układ przestrzenny średniowiecznego Darłowa

II.4. Król Eryk Pomorski

III. Miasto nowożytne

III.1. Kataklizmy

III.2. Reformacja

III.3. Kres panowania Gryfitów

III.4. Rzemiosła miejskie 

IV. Wiek XX  

IV.1.  Darłowo w okresie II wojny światowej   

IV.2. Osadnicy i powojenna rzeczywistość miast

IV.3.  Obóz internowanych   

V. Darłowskie priorytety  

V.1. Gospodarka morska

V.2.Turystyka

Wykonała Renata Mróz

 

Królewskie Miasto Darłowo należy nie tylko do najstarszych, ale i do najpiękniejszych miast Pomorza Środkowego. Epitet „królewskie” ma swe uzasadnienie, jako że właśnie w Darłowie urodził się i swego żywota dopełnił Eryk Pomorski – przez ponad czterdzieści lat władca zjednoczonego królestwa skandynawskiego. Eryk również

w pomorskiej tradycji odegrał istotną rolę. Jego legenda niewątpliwie podbudowała pozycję miasta i całego Pomorza. Do dzisiaj stanowi inspirację dla miłośników zawadiackich przygód i korsarstwa na Bałtyku.

Równie ważną w historii Darłowa postacią był książę Bogusław X, zwany dla swych zasług Wielkim. Urodzony

i wychowany w Darłowie wybitny Gryfita umocnił władzę książęcą, zreformował swój dwór, ożywił handel lecz przede wszystkim był inicjatorem przebudowy wszystkich książęcych zamków w księstwie. Zamek darłowski rozbudował o trzykondygnacyjne podpiwniczone skrzydło wieprzańskie, które odtąd stało się najbardziej reprezentacyjną częścią rezydencji książęcej. Uwieńczeniem panowania księcia było zjednoczenie księstw pomorskich, rozbitych dotąd na drobne dzielnice. 

 

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Logotypy

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze